"A" - Második kötet

A tanított betűk sorrendje: k, h, j, p, g, d, f, sz, gy, zs, cs, ny, ty, ly, x, y, dz, dzs, w, q. Ezekből alkotott szótagok, szavak és mondatok.

Néhány minta oldal a kötetből:

Rendelés