Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

A munkafüzet alkotása során arra törekedtem, hogy az olvasás elsajátításának bármilyen szintjén áll a tanuló, MINDEN esetben elmondhassa magáról:

Elolvastam egy oldalt!

Kiknek ajánlom?+

Azoknak a pedagógusoknak, akik azt szeretnék, hogy tanulóik könnyen megtanulják a betűket, elsajátítsák a szótagok összeolvasását, pontosan olvassák a szavakat és a mondatokat, valamint jó helyesírókká váljanak.

Azoknak a szülőknek, akik arra vágynak, hogy gyermekük örömmel olvasson.

Milyen olvasástanítási módszerhez, tankönyvhöz használható segédanyagként?+

Az „ A” változat első és második kötete „Az én ábécém 1.” tankönyv betűsorrendjét követi.

A „B” változat első és második kötete „Ábécés olvasókönyv 1.” I. és II. tankönyvek betűsorrendjét követi.

Milyen betűtanítási sorrend található az olvasás gyakorló munkafüzeteimben?+

Az „A” változat első kötetében a betűk: 
a, i, í, m, o, ó, e, l, u, ú, t, á, r, ü, ű, é, v, ö, ő, n, s, z, c, b

Az „A” változat második kötetében a betűk:
k, h, j, p, g, d, f, sz, gy, zs, cs, ny, ty, ly, x, y, dz, dzs, w, q.

A „B” változat első kötetében a betűk:
a, i, í, m, l, o, ó, e, t, z, n, s, k, á, p, u, ú, j, sz, é, v, c, h, ö, ő, d.

A „B” változat második kötetében a betűk:
r, ü, ű, f, g, ny, cs, b, ty, zs, gy, dzs, ly, dz, x, q, w, y.

Milyen az olvasás gyakorló munkafüzetek felépítése?+

MINDEN megtanult betűhöz tartoznak szótagok, majd szavak és mondatok.

Betűk: Előbb kisbetűk, majd nagybetűk, később vegyesen. Vannak kijelölve másolásra és tollbamondásra javasolt betűk.

Szótagok: Előbb kisbetűkből álló szótagok, majd nagybetűből álló szótagok, később vegyesen. Minden betűcsoport esetén figyeltem arra, hogy az eddig tanult magánhangzók mindegyike kerüljön az eddig tanult mássalhangzók elé is és mögé is! A közel száz szótag egy oldalon belül különböző sorrendben ismétlődik, ezért a tanulónak valóban el kell olvasnia, nem mondhatja kívülről. A szótagok biztos olvasásával kialakul az összeolvasási képesség. Vannak kijelölve másolásra és tollbamondásra javasolt szótagok.

Szavak: Szótagolt kisbetűs szavakkal kezdődik. Három, négy majd több betűs szavak alkotják az oldalt. Egy szó adott oldalon belül többször megjelenik. TELJES NAGYBETŰVEL IS OLVASHATÓK a kisbetűvel megismert szavak. A tulajdonnevek különlegességére a félkövér betűvel hívom fel a figyelmet: Ir-ma. Vannak kijelölve másolásra és tollbamondásra javasolt szavak.

Mondatok: A mondatokat (ugyanúgy, mint a betűket, szótagokat, szavakat) többször jelenítem meg az oldalon. 

Szövegértés előkészítése: Többször fordul elő a munkafüzeteimben a „Rajzolj a szavaknak megfelelően!” valamint „Rajzolj a mondatoknak megfelelően!” feladat.  A mondatokban szavak keresésére irányítja a figyelmet a „Karikázd be a választ!” feladat.

Néhány különlegességre hívom fel a figyelmet:

  • A rövid és hosszú magánhangzókat külön tanítom.
  • Mátészalka környéki települések nevei találhatók a munkafüzeteimben. 
  • A ritkán használt betűk szavai ismeretlenek a tanulók számára, ezért a dzs-t tartalmazó szavakhoz,  a w-t tartalmazó szavakhoz és a q-t tartalmazó szavakhoz szómagyarázatot írtam.
  • A betűk tanítása során, ahol már hosszabb mondat kialakítására is van lehetőség, gyakran alkalmazok alliterációt. Pl: Han-na ha-tal-mas húst e-he-tett. Jut-ká-ék jú-ni-us-ban ha-jó-val jön-nek. A pin-cé-ben a polc po-ros. A fa-zé-kon fel-e-mel-ke-dett a fe-dő. Szom-ba-ton szín-ház-ba men-tünk. A gyí-kok gyor-san fut-nak a gye-pen. 

A munkafüzet alkotása során arra törekedtem, hogy az olvasás elsajátításának bármilyen szintjén áll a tanuló, MINDEN esetben elmondhassa magáról: 

Elolvastam egy oldalt!!!